How to start selling on Proskills 39

Bắt đầu công việc tự do trên ProSkills39

Proskills39 là thị trường kết nối dịch vụ (service marketplace) đầu tiên dùng nền tảng web 3.0.

Kết nối và chia sẻ kỹ năng của bạn với cộng đồng - dễ dàng tăng thêm thu nhập. Không giới hạn ngành nghề từ thiết kế đồ hoạ, lập trình viên, kế toán viên cho đến những ngành nổi tiếng như blockchain và công nghệ tiên tiến khác, tất cả đều có ở Proskills39.

How to use ProSkills39

Cách tạo hồ sơ freelancers trên ProSkills39

Hãy xem hồ sơ của bạn như là một phần mô tả năng lực và kinh nghiệm bản thân trên ProSkills39. Tận dụng cơ hội tuyệt vời này để tạo hồ sơ của mình trên ProSkills39! Với nền tảng uy tín và đa dạng các công việc, ProSkills39 giúp bạn thể hiện khả năng làm việc chuyên nghiệp và thu hút nhiều nhà tuyển dụng.